Voornemen wijziging dividendbelasting

Een voorgestelde maatregel die als verrassing uit de hoge hoed van het regeerakkoord getoverd is, maar ook een voorstel welke vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt en voor u waarschijnlijk slechts een geringe invloed heeft. De dividendbelasting zal namelijk niet afgeschaft worden, ondanks dat dit stellig in de media uitgelegd werd. Wat gaat er dan wel gebeuren?

Op dit moment bedraagt de dividendbelasting 25% van de bruto dividenduitkering. Nu is het zo dat er binnen 30 dagen na de dividenduitkering 15% van de dividendbelasting door de BV aan de Belastingdienst betaald dient te zijn. Bij de aangifte Inkomstenbelasting van de dga die de dividenduitkering heeft ontvangen, wordt 25% dividendbelasting berekend. Van het bedrag dat hieruit voortvloeit, wordt de eerder door de BV betaalde 15% afgehaald. Hierdoor betaalt de dga in privé per saldo slechts 10% dividendbelasting.

De “afschaffing” van de dividendbelasting heeft echter alleen betrekking op het deel van de dividendbelasting dat door de BV binnen 30 dagen aan de Belastingdienst betaald moet worden. Dit zal door de maatregel namelijk niet meer te hoeven. Het percentage van de dividendbelasting in de aangifte inkomstenbelasting blijft voorlopig 25% en zal naar verwachting over een paar jaar zelfs stijgen naar 28,5%. Door deze maatregel zal de dga dus de volledige dividendbelasting via privé moeten betalen, maar qua belastingdruk zal dit (met gelijkblijvend percentage) geen verschil maken.

Laatste nieuws
Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen
Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen
Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen
Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen