Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen dient te worden (de kleineondernemersregeling of KOR). De ondernemer krijgt dan een belastingvermindering of hoeft helemaal geen btw te betalen. De KOR wordt berekend bij de aangifte van het laatste kwartaal. Het kabinet heeft bij het Belastingplan 2019 besloten om de huidige regeling te moderniseren door de introductie van de facultatieve OVOB (omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting).

De huidige KOR is afhankelijk van de hoogte van de verschuldigde btw, in de nieuwe regeling wordt er uitgegaan van een omzetgrens. Ook gaat de nieuwe regeling voor alle ondernemers gelden, waar de huidige KOR alleen voor natuurlijke personen gelden. Dus ook stichtingen, vereniging en bv’s kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling.

Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland per jaar kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor deze nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling betekent een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat er door de ondernemer geen btw in rekening gebracht wordt en deze ook niet meer mogen vermelden op de factuur. Ook hoeft er geen btw aangifte meer gedaan te worden. Daar tegenover staat wel dat er ook geen btw meer in aftrek genomen mag worden. 

Ondernemers die direct vanaf 1 januari 2020 de nieuwe regeling willen toepassen moeten dit uiterlijk 20 november 2019 melden bij de Belastingdienst. Vindt de melding na 20 november 2019 plaats, dan is de OVOB pas vanaf 1 april 2020 toe te passen en gelden voor het 1e kwartaal te normale regels. De nieuwe regeling kan dan ook niet met terugwerkende kracht worden toegepast. De ondernemer die kiest voor de nieuwe regeling kan pas na drie jaar de regeling weer opzeggen, tenzij tussentijds de omzetgrens wordt overschreden. Na opzegging van toepassing van de nieuwe regeling geldt ook weer een periode van drie voordat de ondernemer de regeling opnieuw kan toepassen.

Laatste nieuws
Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen
Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen
Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen
Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen