Diensten en Producten

Administratieve dienstverlening
– verwerken van de financiële administratie
– controle van de door de cliënt aangeleverde financiële administratie
– controle en afstemming van de aangiften loon- en omzetbelasting
– controle en afstemming van de salaris-administratie
– opstellen van tussentijdse financiële rapportages
– opstellen van de jaarrekening

Wij zijn geen accountantskantoor alhoewel wij zeer goede contacten hebben als een accountantsverklaring vereist is.

Fiscale dienstverlening
– verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
– verzorgen van de aangiften omzet- en loonbelasting
– verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
– uitbrengen van fiscale rapportages
– advisering bij fiscale aangelegenheden

Financieel management
– maken van financiële en bedrijfseconomische analyses
– verzorgen van periodieke management-informatie
– advisering op financiëel-economisch terrein
– opstellen budgetten en budgetbewaking
– opstellen van liquiditeitsprognoses
– advisering bij investerings- en financieringsvraagstukken

Overige administratieve dienstverlening
– opstellen van ondernemingsplannen
– intensieve en persoonlijke begeleiding van de startende ondernemer
– fungeren als ‘klankbord’ voor de ondernemer
– advisering bij personele en juridische vraagstukken
– ondersteuning bij organisatorische aspecten op administratief en financiëel
   terrein
– verzorgen van de salarisadministraties
– administratieve ondersteuning op verzoek financiëel interim-management

Laatste nieuws

Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen

Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen

Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen

Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen