Ons Profiel

Doelstelling
Onze doelstelling is om onze MKB-cliënten een dusdanige kwalitatieve dienstverlening te bieden waarvan de inhoud meer is dan alleen het verrichten van de noodzakelijke administratieve activiteiten. De essentie komt in dit verband dan ook te liggen op de ‘klankbordfunctie’, consultancy en financieel management. Aspecten die eveneens aansluiten op onze bedrijfsfilosofie.

Immers Adera B.V. is vanwege zijn betrokkenheid met de ondernemers, zijn specifieke deskundigheid en kwalitatieve dienstverlening een partner bij uitstek voor het midden- en kleinbedrijf.

Service
De bereikbaarheid van ons kantoor beperkt zich niet uitsluitend tot de reguliere kantoortijden maar ook in de avonduren en in het weekend bieden wij service op het moment dat de ondernemer het schikt.

Daarnaast is onze tarifering voor elke vorm van dienstverlening concurrerend zonder daarbij afbreuk te doen aan kwaliteit en service.

Laatste nieuws
Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen
Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen
Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen
Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen