Terugvorderen btw op oude openstaande debiteuren

Met ingang van 1 januari 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wijze waarop reeds afgedragen btw van openstaande en oninbare debiteuren teruggevraagd kan worden. Voorheen moest hiervoor namelijk een apart verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst. Dit is vanaf 1 januari 2017 niet meer noodzakelijk indien er sprake is van een oninbare debiteur, maar kan de reeds afgedragen btw via de reguliere aangifte omzetbelasting teruggevorderd worden.

Hiervoor dient de vordering minimaal een jaar vervallen te zijn, ongeacht of deze vordering oninbaar is of niet. Voor facturen met vervaldatum voor 31 december 2016 geldt dat deze 1 jaar vervallen dienen te zijn vanaf 1 januari 2017. De reeds afgedragen btw moet in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting na het verstrijken van de jaarstermijn, teruggevraagd worden. Voor openstaande vorderingen met vervaldatum voor 31 december 2016 betekent dit dat deze teruggevorderd zal moeten worden in de eerste aangifte omzetbelasting van 2018 (januari of het 1e kwartaal 2018).

Laatste nieuws
Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen
Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen
Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen
Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen