Kort betalingsuitstel bij de belastingdienst

Ondernemers kunnen kort telefonisch uitstel van betaling van belastingaanslagen krijgen bij de belastingdienst. Het uitstel bedraag maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de aanslag. Overigens er is dan wel invorderingsrente verschuldigd.

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor alle belastingaanslagen kan kort telefonisch uitstel worden verkregen, dit geldt niet voor een voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag mag immers in termijnen worden betaald. Een voorlopige aanslag die is opgelegd na 31 oktober van dat jaar waarop de aanslag betrekking heeft, moet in 1 termijn worden betaald. Hiervoor kan wel kort telefonisch uitstel worden gevraagd.
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000. Een toeslag- en/of belastingschuld waarvoor al uitstel van betaling is verleend in verband met een ingediend bezwaar, telt niet mee bij  deze berekening.
  • Er is geen dwangbevel uitgevaardigd voor een openstaande belastingschuld. Is dat wel geval dan kan bij de Ontvanger een verzoek om kortlopend uitstel worden ingediend.
  • De afgelopen 2 tijdvakken zijn de aangiften omzetbelasting en loonheffingen op tijd voldaan.
    In de openstaande schuld is geen vergrijpboete opgenomen.
  • Indien kort telefonisch uitstel wordt gevraagd vood inkomsten- of vennootschapsbelasting dan moeten de afgelopen 2 tijdvakken hiervoor op tijd zijn voldaan.
Laatste nieuws
Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen
Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen
Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen
Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen