Afschaffing Wet Hillen

Als er sprake is van een eigen woning wordt in de aangifte Inkomstenbelasting een bepaald percentage van de waarde (WOZ-waarde) van deze eigen woning bij het inkomen opgeteld (het eigenwoningforfait). De hypotheekrente (en eventuele kosten) die met betrekking tot deze eigen woning is betaald, wordt van dit bedrag afgehaald. Vaak is de uitkomst van deze som negatief (een hogere betaalde hypotheekrente dan het eigenwoningforfait), ook wel de hypotheekrenteaftrek. In sommige gevallen levert deze som echter een positieve uitkomst op, om ervoor te zorgen dat in deze situatie geen inkomstenbelasting betaald werd over de eigen woning is er de aftrek voor geen of geringe eigenwoningschuld. In de meeste situaties is de aftrek gelijk aan de positieve uitkomst, waardoor het aandeel van de eigen woning in het inkomen uiteindelijk op nihil uitkwam.

Deze laatste situatie ontstaat meestal als er sprake is van een hoog eigenwoningforfait (dus ook hoge WOZ-waarde) en een laag bedrag aan betaalde hypotheekrente (bijvoorbeeld door een veel lagere hypotheek t.o.v. de WOZ-waarde). De aftrek in deze situatie zal vanaf 1 januari 2019 in een termijn van 30 jaar ieder jaar met 1/3e procent verlaagd worden. Waardoor na 30 jaar de gehele aftrek is komen te vervallen en de Wet Hillen is afgeschaft.

Laatste nieuws
Digitaliseer uw administratie bij Adera

De huidige wereld gaat steeds meer digitaal en online. Ook bij Adera B.V. hebben we de afgelopen jaren...

Meer lezen
Aanpassing btw-nummer eenmanszaken

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle eenmanszaken in Nederland eind 2019 een nieuw...

Meer lezen
Modernisering KOR

Voor ondernemers (eenmanszaak of VOF) geldt een korting als blijkt dat er op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting afgedragen...

Meer lezen
Wet DBA, opnieuw uitstel (update januari 2019)

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Nog voordat de wet in werking zou treden, was er al flinke...

Meer lezen